Kuruluş
 

 


 
Comefri 1971 yılında Kuzeydoğu İtalya’nın Magnano in Riviera kısmında kurulmuştur.

Comefri’nin ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve Türkiye’de bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.

Şirketleri veya ortaklıkları vasıtasıyla Comefri fanları dünya çapında üretilmekte ve kullanılmaktadır; güçlü ve büyümekte olan bir grup olarak tanımlanabilir. Bu sonuçlar yeni sorumluluklara ve mücadelelere hazır olan adanmış bir işgücü ve personelin eseridir. Dünyanın neresinde olursa olsun, uluslararası takımımız gerekli kaynakları ve tecrübesini sizlere aktarmaya hazırdır.

Comefri daima geleceğe yatırım yapar.

Pazardaki varlığımızı mükemmel personelimiz, ürünlerimiz ve servisimiz doğrultusunda geliştirmekteyiz. Müşterimiz bizim için ortaktan daha fazla anlam ifade eder.

Bu sonuç devamlı bilgi alışverişinin, teknolojik gelişmenin, eğitimin ve yeni fikirlerin bir ürünüdür.

 

MİSYON

• Tüm çalışanlarımızla birlikte sürekli gelişerek evrensel standartlarda ve kalitede müşterilere ürün ve hizmet sunar iken, ülke ekonomisine değer katarak fayda sağlamak.

VİZYON

• Değişen ve gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek daima “en iyi” olmaya çalışmak, vazgeçilmezi hedeflemek.

DEĞERLERİMİZ

• Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uymak,
• Emeğe ve insana saygı gösterip değer vermek,
• İş ahlakı prensiplerine uygun çalışmak,
• Gelişmeyi, büyümeyi, yenilenmeyi ilke edinip, Türkiye ekonomisine güç ve fayda sağlamak.
• Müşteri ve çalışan memnuniyeti her zaman en üst seviyede tutmak.


COMEFRİ SAĞLIK ve GÜVENLİK POLİTİKAMIZ;

Dilovası/ KOCAELİ İmes OSB’ de kurulu firmamız; TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartlarına bağlı olarak;
• COMEFRI FAN SİSTEMLERİ; SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ; hiçbir iş ya da görevin çalışanların sağlık ve güvenliğinden daha önemli olmadığının bilincindedir.
•Eğer bir iş potansiyel sağlık ve güvenlik tehdidi taşıyorsa, bu işi yapmak için güvenli bir metot planlamasında her türlü çabayı sarf eder.
•Her prosedür güvenli bir prosedür olmalıdır. Güvenli prosedürlerin ihmal edilerek kısa yollara başvurulmasına müsaade edilmez.
•Bir işçi sağlık ya da güvenliği tehdit eden bir iş gözlemlediğinde yönetime haber vermelidir ve yönetim gerekli önlemleri almak zorundadır.
•Eğer bir iş güvenli olarak yapılamıyorsa, o iş yapılmayacaktır.
•Geleceğimiz çalışanlarımızla yükselir. Amacımız onları korumaktır.
•Yasal mevzuatlara, yönetmeliklere, standartlara, bildirilere vs. uygun çalışmayı esas almaktır.
•Gerekli olan KKD’leri (Kişisel Koruyucu Donanım) görevi gereği edinip kullanılmasını sağlamak ve Risk analizleri yaparak, düzeltici/önleyici faaliyetlerde bulunarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi sağlar.
•           Sağlıklı ortamda çalışmak ve sıfır kaza hedefine ulaşmak için; sürekli olarak gerekli tedbirleri zamanında almayı, ortam şartlarını mümkün olduğunca iyileştirmeyi tüm bu süreçleri İSG uzmanı rehberliğinde yürütmeyi planlayıp aksiyonlar almak.

TS EN ISO 18001 İSG İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-Şartlar ve Yönetimi standardına uygun çalışmayı sağlamaktır. Türk İş Mevzuatı, kalite, çevre, sağlık ve isg ile ilgili gereklilikleri sağlamaktır.”COMEFRİ ÇEVRE POLİTİKAMIZ;

Dilovası/ KOCAELİ İmes OSB’ de kurulu firmamız; TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartlarına bağlı olarak;
• COMEFRI FAN SİSTEMLERİ; SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ; çalışanları olarak temel politikamız; tüm faaliyetlerimizin çevreye etkilerini değerlendirmek, kontrol altında tutmak ve en aza indirmek için uygulanabilir olan en iyi yöntemleri ve teknolojileri benimsemektir.
• COMEFRI FAN SİSTEMLERİ; SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ; Yönetimi olarak gelecek nesiller için de yaşanabilir bir dünya sağlayabilmek için tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.
• Faaliyetlerimizin çevresel boyutlarını belirleyecek, çevresel etkilerin türlerini ve boyutlarını tespit edecek, çevresel etkileri kontrol altında tutmak ve en aza indirmek için uygulanabilir olan en iyi yöntemleri ve teknolojileri benimsemek,
• Çevre konusunda yasalara ve düzenlemelere uymak,
• Çalışanların çevre konusunda eğitim ve bilinç düzeyini arttırmak için çalışmayı sağlamak,
• Mümkün olduğu kadar temiz enerji kaynaklarına yönelerek, doğal kaynakların verimli kullanılması için çalışmak,
• Çevre yönetimi için gereken kaynakları sağlamak,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltmak,
• Belirlenen amaçların her yıl gözden geçirilerek, ilerleme kaydetmek,
• Yasal mevzuatlara, yönetmeliklere, standartlara, bildirilere vs. uygun çalışmayı,

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetimi standardına uygun çalışmayı sağlamaktır. Türk İş Mevzuatı, kalite, çevre, sağlık ve isg ile ilgili gereklilikleri sağlamaktır.

COMEFRİ KALİTE POLİTİKAMIZ;

Dilovası/ KOCAELİ İmes OSB’ de kurulu firmamız; TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 standartlarına bağlı olarak;
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine ve yerli üretim sanayine katkıda bulunmayı,
• Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayış içinde güvenilir, yenilikçi ve aranan firma olmayı,
• Fan üretiminde enerji tüketimini azaltmayı, daha kaliteli ve verimli çalışan fan üretmeyi, çevreye duyarlılık gereği daha verimli ve daha az enerji sarfiyatı sağlayan ürünler üretmek adına sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak
• Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,
• Şirket içi çalışanlarına eğitimler sağlayarak, daha tecrübeli, yetkin, donanımlı personellerle çalışmayı,
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını en üst düzeyde tutarak iş kazası riskini önlemeyi,
• Çevreye duyarlı, atık miktarını azaltıcı çalışmalar yaparak şirket çalışanlarında çevre bilincini oluşturmayı,
• Yasal mevzuatlara, yönetmeliklere, standartlara, bildirilere vs. uygun çalışmayı,

• Müşterilerimiz ile partner ilişkisi kurup kazan-kazan felsefesi ile sürekli işbirliği içerisinde olmak

Türk İş Mevzuatı, kalite, çevre, sağlık ve isg ile ilgili gereklilikleri sağlamaktır.COMEFRI Türkiye hem iç pazarı hemde komşu Ortadoğu ülkeleri desteklemek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Ocak 2015 tarihinden bu yana Çerkeşli OSB Mah. İmes 3 Bulvarı No:1 Gebze / Kocaeli'nde yer almaktadır.

 

ISO 9001.2015-14001.2015-18001.2007 Sertifikaları
MARKA TESCİL BELGESİ